netherlands netherlands
DVA engineering B.V. is ISO 9001 gecertificeerd
ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever project: Rijkswaterstaat
Opdrachtgever: GMB Civiel B.V.
De omlegging van de Zuid-Willemsvaart leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de omlegging kunnen grotere schepen, met maximaal drie lagen containers, door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Grote schepen hoeven na de omlegging niet meer door de binnenstad te varen. Ook openstaande bruggen met wachtende auto's behoren dan tot het verleden. De nieuwe sluizen Empel en Berlicum kunnen grotere schepen aan. Er worden bruggen gemaakt over de nieuwe Zuid-Willemsvaart. De grootste passage heeft een veldoverspanning van meer dan 100 meter. Alle wegverbindingen en de verbindingen ten behoeve van de waterhuishouding worden door WillemsUnie uitgevoerd.
DVA heeft een kwaliteitsmanager ter beschikking gesteld die tweedelijns product- en procestoetsen, in- en externe audits en inspecties heeft uitgevoerd in het kader van de interne kwaliteitsborging m.b.t. werkpakketten van WillemsUnie (o.a. sluis Hintham, bruggen Graafsebaan, Bruistensingel en Nieuw-Empelseweg).
Echt sprake van een toegevoegde waarde voor het gehele team.
A. Giljam
GMB Civiel B.V.

Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.