netherlands netherlands
DVA engineering B.V. is ISO 9001 gecertificeerd
ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever project: Gemeente Zwijndrecht
Directievoering: Royal Haskoning B.V.
Opdrachtgever: Mobilis B.V.
Het project is een onderdeel van de herontwikkeling van het voormalige Euryza-terrein in Zwijndrecht bestaande uit het realiseren van een boulevard met woningen, parkeerkelder en een cultuurplein langs de Oude Maas. Landaanwinning wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een kadeconstructie en grondaanvulling.
Na gunning van het design- & constructcontract aan Mobilis, heeft DVA de kademuur gedimensioneerd in de DO- en UO-fase van het project.

Om een economisch en uitvoerbaar ontwerp te maken, is de kademuur uitgevoerd als een stalen damwand met ontlastconstructie. Hierdoor reduceren de actieve gronddrukken aan de bovenzijde van de wand. Daarnaast wordt de bovenbelasting via de ontlastvloer en de fundatiepalen afgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Speciaal aandachtspunt in het ontwerp is de hoge en lage waterstand in relatie tot de bouwfasering en de interactie met de bestaande bebouwing.

Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.