netherlands netherlands
DVA engineering B.V. is ISO 9001 gecertificeerd
ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever project: Shell Global Solutions
Opdrachtgever: Clarc Risicomanagement en Inspecties B.V.
De haven van Hazira (Surat) is geschikt voor schepen met grote diepgang en is gelegen in het district Gujarat aan de westkust van India, ca. 25 km van Surat. Als tijdelijke oeververdediging zijn geobags toegepast.
DVA heeft een onafhankelijke berekening gemaakt van de naadspanningen die optreden in de geobags; deze zijn in negen lagen gestapeld waardoor er een tijdelijke oeververdediging ontstaat. In het ontwikkelde model zijn hydrodynamische, geotechnische en materiaaltechnische aspecten verwerkt. Door middel van satellietmetingen is aangetoond dat de significante golfhoogte en bijbehorende golfaanval waaraan de constructie blootgesteld wordt aanzienlijk groter is dan die men uit louter statistische gegevens zou verwachten. Dit in combinatie met de partiële veiligheidsfactoren die noodzakelijk zijn bij de toepassing van geotextielen heeft voor dit project geresulteerd in een reëlere benadering van de optredende trekkrachten in de naad.
Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.